Ghol Agha Cartoon's Magazine

Welcome graphic

به نشریه اینترنتی گل اقا در غربت خوش امدید
Iranian Cartoon Magazine

 
  دولت کانادا مبلغ ٥٠ میلیون دلار بابت از بین بردن خوک ها کشاورزان پرداخت می کنه تا قیمت گوشت خوک را گران نگه دارد ودر همین راستا در مورد افراد بی خانمان که نیازمند مسکن هستند هیچ عکس الملی نشان نمی دهد

 

شوخی با مطبوعات

چون زندگی ما در خارج بسیار سخت تر و غم انگیز تر از شما مر دم ایران است پس دلیلی نیست تا بیمار گونه انتقاد کنیم و نق بزنیم که زندگی درایران مشگل است . شاد و خرم باشید و فریب وعده های دروغین عمو سام و افراد بیمار سیاسی در خارج را نخورید . ما هم در گیر مشگلات فراوان زندگی خودمان هستیم نه این خوبه نه ایشون بی خیال هر دو تا شون